Etisk og miljøvennlig shopping

I vår del av verden lever vi i et overflodssamfunn der vi fråtser i forbruksvarer. Vi handler nye klær og ting, ikke fordi vi har behov for det, men fordi vi har lyst. Tingene vi erstatter blir kastet til tross for at det ikke egentlig er noen feil på dem, annet enn at de ikke lenger er moderne, eller ikke passer til de nye tingene vi har kjøpt. Vi har vokst opp med, og lært oss å leve med bruk- og kast-mentalitet.

Dette er usolidarisk, egoistisk og ikke minst direkte miljøskadelig. Det heter at 30 % av verdens befolkning har råderett og forbruker over 90 % av verdens ressurser. Slik har det vært i mange tiår. Det betyr i praksis at 70 % av verdens befolkning enten mangler vann, mat, klær eller andre ressurser for å leve et normalt liv. 

En viktig årsak til det voldsomme forbruket er at varene er rimelige, og at vi har stor kjøpekraft. Jo lavere prisene er, jo mer varer kjøper vi. Vareprodusentene vet dette, og leter derfor stadig etter metoder for å redusere produksjonskostnadene. 

I den rike delen av verden burde vi stilt spørsmål ved priser, produksjonsmetoder, ressursbruk og arbeidskraft, men vi gjør det ikke. 

Hvis vi stilte flere kritiske spørsmål og handlet mer bevisst ville vi klart å se at mange varer lages av stoffer som er helse- og miljøskadelige. Vi ville dessuten funnet ut at mange varer er produsert av barn. I anstendighetens navn burde vi betalt litt mer for varene og samtidig sikret oss at de ble produsert av de riktig ressursene, og at arbeiderne fikk en anstendig lønn. Vi har råd til det!

Dette burde kjent for de fleste, men i artikkelen bak lenken nedenfor får du noen tips til hvordan du skal shoppe etisk og miljøvennlig.

http://www.kjendis.no/2013/01/13/kjendis/klikk/mote/25216372/