Vær forsiktig med matrestene

Matrester er vanlig i de fleste husholdninger, og det er ingenting galt i å spise disse.Men det finnes også her forholdsregler man må ta, for å sikre seg at maten holder seg spiselig i dagene fremover.

Kjøl ned maten først
Mange rydder fort av etter middag, og plasserer restene rett i kjøleskapet. Vi er flinke til å dekke maten med plastfolie, og til å oppbevare den i egnede beholdere med lokk. Men vi glemmer det som er aller viktigst, nemlig at maten må kjøles ned først. Hvis dette ikke gjøres, skaper vi et utmerket miljø for bakterier.

Kondens gir bakterievekst
Et kjøleskap har begrenset kapasitet til å kjøle ned mat, og det er derfor meningsløst å putte varm mat rett på kjøl. Plasserer du varm mat i kjøleskapet, vil temperaturen stige. Dette fører til kondens som vil gi gode vekstmuligheter for bakterier, skriver den offentlige Matportalen. Nylig varmebehandlet mat som skal oppbevares eller spises kaldt ved en senere anledning, bør dampes av til en temperatur rundt ti grader før den settes inn i kjøleskapet. Dette gjelder særlig sammensatte retter som gryter av kjøtt, fisk, melk og lignende. Under nedkjølingen er det viktig at matvaren ikke er pakket inn eller lagt i en beholder med lokk.Når maten er kald bør du putte maten i en ren boks med lokk. Slik forhindrer du at maten forurenses, tar smak fra andre matvarer i kjøleskapet eller at den tørker ut.

Sjekk hva du spiser
Selv om maten kun har stått i kjøleskapet noen få dager, er det alltid lurt å sjekke den før du spiser.
Mange matvarer gir selv en indikasjon på at de er blitt dårlige.Misfarging, rar lukt eller smak kan være slike tegn.
Synlig vekst av mugg eller gjær, er et klart tegn på at mikroorganismene og bakteriene har tatt overhånd.
Slike matvarer bør aldri spises eller benyttes i annen matlaging.

Kilde: Aftenposten, Din mat 25.11.2011

Økt behov for alle ressurser i verden

Mens råvareprisene falt kraftig i løpet av forrige århundre, har prisene steget til de høyeste noensinne det siste tiåret.

Konsulentselskapet McKinsey tror behovet for alle ressurser i verden vil øke dramatisk i årene fremover, skriver Dagens Næringsliv. En enorm økning i etterspørselen etter mat, vann, og energi må sees i sammenheng med klimautfordringene, mener McKinsey i en 300 siders ressursrapport som ble lagt frem i London torsdag. Og for å øke etterspørselen må både produktiviteten og tilbudet økes voldsomt.Alle drar i ulike retninger. Mange snakker om klima, noen snakker om matsikkerhet, andre om energisikkerhet. Vi ønsket å se helheten og sammenhengen, sier Jeremy Oppenheim, direktør i konsulentselskapet McKinsey, til Dagens Næringsliv. 

Oppførselen til hver og en av oss

Her er McKinseys 15 tiltak for økt ressursutnyttelse:

1. Energieffektive bygg
2. Øke avlingen på storskala gårder
3. Reduser matavfall
4. Reduser kommunale vannlekkasjer
5. Urban fortetting gir store transportgevinster
6. Høyere energieffektivitet i jern- og stålindustrien
7. Øke avlingene på mindre gårder
8. Øke drivstoff-effektiviteten i trafikken
9. Øke andelen el- og hybridbiler
10. Reduser forvitring av jord
11. Øke sluttbrukers stål-effektivitet
12. Øke gjenvinnning av olje og kull
13. Forbedre vanning-teknikker
14. Overføre veitransport til jernbane og skip
15. Øke effektiviteten ved kraftverk

Kilde: Dagens Næringsliv/McKinsey analysis 25.11.2011
http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2277089.ece

Advarer mot ulevelig klode

Onsdag la Det internasjonale energibyrået (IEA) frem sine klimaspådommer. Organisasjonen advarer mot dagens politikk som det mener vil gi en oppvarming av kloden på tre–seks grader. Det kan ifølge klimaforskere gi katastrofale følger for verden, skriver Dagens Næringsliv.

Går det som IEA tror, kan kloden bli ulevelig om 100 år, frykter klimaforskere. Direktør i Klima 2020 og tidligere kontorsjef i FNs Klimapanel, Svein Tveitdal, er ikke overrasket over tallene fra IEA. IEA har vært sett på som en konservativ organisasjon. Nå er den på linje med FNs klimapanel. Det understreker ytterligere behovet for handling, sier Tveitdal til DN. 

Kritiserer Norges oljejubel

Han bekymrer seg over at avstanden fra forskernes beskrivelser til manglende handling hos politikerne: Jeg kan ikke lenger se hvordan verden kan unngå et kjempeproblem. Han kritiserer derfor oljejubelen blant norske politikere: Enkelte i regjeringen mener det er bare å gi gass. I tillegg er oljefunnene bra for verdens fattige. Men det er helt feil. Verdens fattigste er truet av klimaendringer som fører til ekstremvær og flommer. Det kan ikke olje redde dem fra. Norge har et troverdighetsproblem i miljøsaken. Vi viser lederskap ute, men vil ikke følge FNs klimapanels anbefalinger på hjemmebane. Nå vil Finansdepartementet heller kutte ute enn hjemme for å nå målene i klimaforliket. Det er en forkastelig politikk, sier Tveitdal til Dagens Næringsliv. 

Når det Internasjonale energibyrået går ut med denne advarslen har vi grunn til å være meget bekymret. I den vestlige verden har vi levd med et høyt energi og ressursforbruk i mange hundre år, og eventuelle klimatiltak vil måtte gå ut over verdens fattige. De vil for alltid frarøves muligheten til å leve i overflod, og de vil få redusert mulighet til rimelig og nok mat. Med de klimautsiktene vi ser i dag vil dessuten deres leveområder trues av tørke, flom, havnivåstigning og/eller vannmangel.

Kilde DN 11.11.2011 - 10:33

Ikke bærekraftig energibruk

Verden er i ferd med å låser seg inn i en ikke bærekraftig energifremtid som kan ha langtrekkende konsekvenser, advarer det internasjonale energibyrået (IEA) i rapporten World Energy Outlook som ble offentliggjort onsdag. Det internasjonale energibyråets ferske leder Maria van der Hoeven advarer sterkt mot at verden nå er i ferd med å basere seg på en energifremtid som ikke er bærekraftig. 

AdTech Ad


Kilde: DN, 09.11.2011


Hormonforstyrrende stoffer i kosmetikk

Hormonforstyrrende stoffer har vært omdiskutert i flere tiår, men Norge har ikke fulgt "føre var" prinsippet i motsetning til andre land. Temaet er nå på nytt i media etter at Forbrukerrådet advarer mot parabener brukt som konserveringsmidler i kosmetikk. De ønsker et forbud mot  hormonforstyrrende stoffer i hudpleieprodukter. 

I en kartlegging fant Forbukerådet hormonforstyrrende stoffer i hele 1244 av 3000 undersøkte kroppspleie- og kosmetikkprodukter. Det bekymrer. Produkter med hormonforstyrrende stoffer er så vanlige at det er umulig for forbrukere å unngå dem. Vi har et for svakt regelverk på dette området i Norge. Forbrukerrådet mener det er på tide at disse stoffene forbys, sier Audun Skeidsvoll, forbrukerpolitisk direktør i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Påvirkningen kan skje ved at stoffene etterlikner, øker eller hemmer virkningen av hormoner. Alle typer hormoner kan bli påvirket, men mulig innvirkning på kjønnshormonene og da særlig det kvinnelige kjønnshormonet østrogen har fått mest oppmerksomhet. Østrogen styrer blant annet kjønnsutviklingen hos fostre og unge individer både hos mennesker og dyr. Hos hanndyr kan dette medføre en "feminisering". Eventuelle sammenhenger mellom forstyrrelser i hormonsystemet og eksponering for kjemiske stoffer er ikke klarlagt for mennesker. Det er imidlertid stilt spørsmål ved om redusert sædkvalitet, økt hyppighet av testikkelkreft og endret utvikling av kjønnsorganer, som ikke-nedfallet testikler, i enkelte tilfeller kan ha sammenheng med eksponering for kjemiske stoffer. Man har også forskning som har vist at enkelte kjemiske forbindelser benyttet i myk plast gir mange av de samme symptomene og som kan være årsak til at barn blir født med sekundære kjønnskarakterer hos begge kjønn.

Forbudet mot disse stoffene burde kommet for mange tiår siden!

Kilde: Miljøstatus Norge, Adressa 07.11.2011, Forbrukerrådet


Foreldre kan miste omsorgsretten fordi barna er for tjukke

Et ektepar fra Dundee i Storbritannia, som totalt har syv barn, står nå i fare for å miste omsorgen for fire av dem. For tre år siden fikk de et ultimatum av barnevernet: barna måtte enten slankes eller plasseres i et omsorgshjem, skriver dailymail.co.uk

Maten ble overvåket 
De siste tre årene har familien bodd i et kommunefinanisert «Big Brother-hus». Her ble de holdt under konstant oppsyn og maten de spiste ble overvåket.Til tross for oppfølgingen ble det ikke satt noen regler for hva slags mat familien kunne spise. Resultatet var at lite eller ingenting endret seg. 

Har skjedd i Norge også
I 2007 var det en lignende sak i Skien. Barnevernet skal da ha fratatt en mor omsorgsretten for sin 12 år gamle datter som veide over 100 kilo.

Kilde TV2 Nyheter

Aralsjøen har fått fisken tilbake

Kazakstan brukte oljepenger til å bygge en dike. Nå strømmer fisken tilbake til Aralsjøen. Det er bare seks år siden en kunstig innsjø ble laget i den nordlige delen av den uttørkede Aralsjøen.

Reparerte økologisk katastrofe

Den en gang gigantiske sentralasiatiske innsjøen har lenge vært et symbol på økologisk katastrofe. Nå er den istedet blitt et symbol på økologisk helbredelse, skrivet nettstedet Terraviva. Det er utrolig hvor raskt gjenopprettelsen har skjedd, sier Aralsjøekspert Philip Micklin ved Universtitetet i West Michigan.

Han har målt saltholdigheten i innsjøen i forhold til et våtmarksområde med ender, svaner og flamingoer sør for fiskelandsbyen ved Aralsjøen.

De ti største farer mot livet på jorda

1. Biologiske våpen - sytetiske våpen. Biologiske våpenprogrammer er lagt ned, men kunnskapen finnes, og det er tidligere laget biologiske våpen som fortsatt eksisteres. Syntetisk DNA som er mer potent som virus enn det som er vanlig i naturen. Syntetiske virus har mye høyere dødelighet enn naturlig forekommende virus. Enorme pengesummer sprøytes inn i slik forskning for å finne teknologi som gir oss nye energiformer. Det kommer til å bli energiunderskudd i årene fremover og det satses voldsomme summer på å forske på disse temaene. Oppskrifter finnes på nett på hvordan man aktiverer et dormende farlig virus. Dette må stanses før det blir så stort at vi ikke har mulighet til å stoppe det.

2. Datateknologi. Maskinene tar over. Science fiction? I maskinenes århundre vil samfunnet kollapse hvis vi ikke hadde hatt maskiner. De vil bli mer og mer avanserte, men vil de kunne bli så avanserte at de kan bli en trussel mot oss? Krigsroboter er nå svært populært i krigssammenheng, til overvåkning, våpendragning og som soldater. Tempo i krigføringen har økt så robotene har overtatt menneskets rolle, men de må bli intelligente for at de skal fungere optimalt. Noen mener at robotene vil passere menneskene på intelligensskalaen. Digitale hjerner kan bli mer etiske, tilpasningsdyktige og effektive enn den menneskelige hjerne. Vi kan skape en kunstig intelligens som er vår intelligens overlegen. Den kan rett og slett gjøre ting vi ikke har herredømme over.

3. Atomkrig/dommedagskrig. Atomstormaktene har fortsatt så mye i våpenlagrene at det vil kunne utradere menneskeheten. Røyken fra eksplosjonene vil bli i atmosfæren i 3 år etter bombenedfallet, og vil forårsake en klimaendring. Klimaet vil bli kjøligere. Det vil bli temperaturer under null hele året de første tre årene. Ny tekniligi vil skape nye og kraftigere våpen. Nanoteknologi kan benyttes for gjøre både bra og dårlige ting, blant annet nanovåpen som gir mer motstandsdyktige, sterke og intelligente våpen.Prototypen til ulike intelligente våpen finnes allerede. Nanoteknologiske biologiske våpen er utviklet, men er ikke benyttet i krigføring til nå.

4. Klimakatastrofe. Paleocene og Eocene er tidlige klimaperioder med svært varmt klima. Nå er vi på veg mot en ny varmeperiode som er menneskeskapte. FN's klimapanels klimascenarier er verre enn først antatt. Når vil vi nå vippepunktet der det ikke lenger er reversibelt å redusere temperaturøkningene. Metan var trolig årsak til temperaturøkningnene for vel 55 mill år siden. Nå er det kanskje Metan som igjen er årsak til temperaturøkningen. Vil klimaendringene gjøre jorden ubeboelig? Kan planetmodifisering redusere temeraturøkningene? Noen mener slike modifiseringer kan gi større bivirkniger enn vi har godt av. Må vi flytte til antarktis?

5. Radioaktivitet, atombombesprengninger og farlig partikkelfysikk. Katastrofale hendelser. Man kan ikke utelukke at en eventuelle atombombesprengning kan forårsake at atmosfæren tar fyr.I CERN har man gjort partikkelforskning som etter andre forskeres mening tar sjanser som setter mennesketen i fare. De mener at partikkelkollisjonen kan forårsake sorte hull som kan i løpet av kort tid omskaper jorden til en kule med 2 cm diameter. De sorte hullene vil fortære jorden fra innsiden og til slutt oppløse jorden.

Fare nummer 1 til 5 er menneskeskapte.Farene nummer 6 - 10 har vi allerede overlevd. Det er mye mer sannsynlig at vi dør ut som et resultat av de neste 5 farene. Spørsmålet er om mennesket selv kan utløse katastrofer som kan utrydde oss.

6. Bakterier, parasitter og virus. Pandemier har gjentatte ganger satt jordens liv tilbake. Man vet ikke enda hvilken trussel som vil ramme oss, men sannsynligheten for at en slik fiende dukker opp i fremtiden blir større og større. Faren for at mesteparten av verdens befolkning rammes øker med antall mennesker på jorden. Jo tettere vi er befolket jo raskere vil mikroorganismer spre smitte. Virus er den største faren siden vi ikke har medisiner som kan uskadliggjøre virus i menneskekroppen.

7. Wow-signalet, fra verdensrommet! Signaler fra rommet vi enda ikke har klart å deshiffrere. Man vet ikke enda om det finnes intelligent liv i verdensrommet og men vet ikke heller om intelligent liv i verdensrommet utgjør en trussel mot oss.

8.Eksplosjon av en supervulkan. Nå er det supervulkanen i Yellowstone som er den største trusselen, men det finnes et titalls andre supervulkaner på jorden. Yellowstone er allerede på overtid og magmakammeret øker i volum årlig.

9. Asteroidenedfall. Apophis er den største kjente trusselen fra verdensrommet og er nærmest jorden den 13. april 2029. Vi kjenner bare vel 1% av alle legemer som utgjør en trussel mot oss på jorden, så vi kjenner ikke enda omfanget av alle legemer som finnes ute i rommet. Hvis Apophis treffer jorden vil den kunne ødelegge det meste av nordeuropa og kraften vil tilsvare 65 000 ganger effekten av Hiroshima-bomben.

10. Gammastråler. Den største ukjente trussel mot oss på jorden er en dobbelstjerne 7000-8000 lysår fra oss som er i den siste livsfasen. Hvis denne dobbeltsjernen avlutter sitt liv vil sluttfasen av stjernens liv gi et gammaglimt som vil ødelegge plantenes evne til å drive fotosyntese, noe som ganske raskt vil utradere alt liv på jorden. Man tror det var et gammaglimt som utraderte alt liv på jorden  for 450 millioner år siden og sendte jorden inn i en istid som la det meste av jorden under is. En langt mer omfattende og langvarig istid enn den som rammet jorden under siste istid.

Fredag 13. april 2029

99942 Apophis er en asteroide som vil passere mellom månen og jorden 13. april 2029. Selv om himmellegemet på nåværende tidspunkt ikke er på kollisjonskurs, vil passeringen endre asteroidens bane drastisk. Forskere har funnet at det på grunn av dette er en viss risiko for at Aphophis vil kunne treffe jorden ved en senere passering i 2036, men senere beregninger har funnet ut at en kollisjon er lite sannsynlig. Oddsen for at asteroiden treffer Jorden er ca. 1 til 135 000[1]. Hvis Apophis ved passering 13. april 2029 går gjennom et såkalt nøkkelhull, er det stor sannsynlighet for at Apophis vil kollidere med jorden 7 år senere.

Apophis er gitt navnet sitt etter den egyptiske guden Apophis, kjent som Ødeleggeren.

Det er beregnet at asteroiden, ved et evt nedslag, vil treffe med en kraft tilsvarende 65 000 ganger Hiroshima-bomben.