Vær forsiktig med matrestene

Matrester er vanlig i de fleste husholdninger, og det er ingenting galt i å spise disse.Men det finnes også her forholdsregler man må ta, for å sikre seg at maten holder seg spiselig i dagene fremover.

Kjøl ned maten først
Mange rydder fort av etter middag, og plasserer restene rett i kjøleskapet. Vi er flinke til å dekke maten med plastfolie, og til å oppbevare den i egnede beholdere med lokk. Men vi glemmer det som er aller viktigst, nemlig at maten må kjøles ned først. Hvis dette ikke gjøres, skaper vi et utmerket miljø for bakterier.

Kondens gir bakterievekst
Et kjøleskap har begrenset kapasitet til å kjøle ned mat, og det er derfor meningsløst å putte varm mat rett på kjøl. Plasserer du varm mat i kjøleskapet, vil temperaturen stige. Dette fører til kondens som vil gi gode vekstmuligheter for bakterier, skriver den offentlige Matportalen. Nylig varmebehandlet mat som skal oppbevares eller spises kaldt ved en senere anledning, bør dampes av til en temperatur rundt ti grader før den settes inn i kjøleskapet. Dette gjelder særlig sammensatte retter som gryter av kjøtt, fisk, melk og lignende. Under nedkjølingen er det viktig at matvaren ikke er pakket inn eller lagt i en beholder med lokk.Når maten er kald bør du putte maten i en ren boks med lokk. Slik forhindrer du at maten forurenses, tar smak fra andre matvarer i kjøleskapet eller at den tørker ut.

Sjekk hva du spiser
Selv om maten kun har stått i kjøleskapet noen få dager, er det alltid lurt å sjekke den før du spiser.
Mange matvarer gir selv en indikasjon på at de er blitt dårlige.Misfarging, rar lukt eller smak kan være slike tegn.
Synlig vekst av mugg eller gjær, er et klart tegn på at mikroorganismene og bakteriene har tatt overhånd.
Slike matvarer bør aldri spises eller benyttes i annen matlaging.

Kilde: Aftenposten, Din mat 25.11.2011

Økt behov for alle ressurser i verden

Mens råvareprisene falt kraftig i løpet av forrige århundre, har prisene steget til de høyeste noensinne det siste tiåret.

Konsulentselskapet McKinsey tror behovet for alle ressurser i verden vil øke dramatisk i årene fremover, skriver Dagens Næringsliv. En enorm økning i etterspørselen etter mat, vann, og energi må sees i sammenheng med klimautfordringene, mener McKinsey i en 300 siders ressursrapport som ble lagt frem i London torsdag. Og for å øke etterspørselen må både produktiviteten og tilbudet økes voldsomt.Alle drar i ulike retninger. Mange snakker om klima, noen snakker om matsikkerhet, andre om energisikkerhet. Vi ønsket å se helheten og sammenhengen, sier Jeremy Oppenheim, direktør i konsulentselskapet McKinsey, til Dagens Næringsliv. 

Oppførselen til hver og en av oss

Her er McKinseys 15 tiltak for økt ressursutnyttelse:

1. Energieffektive bygg
2. Øke avlingen på storskala gårder
3. Reduser matavfall
4. Reduser kommunale vannlekkasjer
5. Urban fortetting gir store transportgevinster
6. Høyere energieffektivitet i jern- og stålindustrien
7. Øke avlingene på mindre gårder
8. Øke drivstoff-effektiviteten i trafikken
9. Øke andelen el- og hybridbiler
10. Reduser forvitring av jord
11. Øke sluttbrukers stål-effektivitet
12. Øke gjenvinnning av olje og kull
13. Forbedre vanning-teknikker
14. Overføre veitransport til jernbane og skip
15. Øke effektiviteten ved kraftverk

Kilde: Dagens Næringsliv/McKinsey analysis 25.11.2011
http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2277089.ece

Advarer mot ulevelig klode

Onsdag la Det internasjonale energibyrået (IEA) frem sine klimaspådommer. Organisasjonen advarer mot dagens politikk som det mener vil gi en oppvarming av kloden på tre–seks grader. Det kan ifølge klimaforskere gi katastrofale følger for verden, skriver Dagens Næringsliv.

Går det som IEA tror, kan kloden bli ulevelig om 100 år, frykter klimaforskere. Direktør i Klima 2020 og tidligere kontorsjef i FNs Klimapanel, Svein Tveitdal, er ikke overrasket over tallene fra IEA. IEA har vært sett på som en konservativ organisasjon. Nå er den på linje med FNs klimapanel. Det understreker ytterligere behovet for handling, sier Tveitdal til DN. 

Kritiserer Norges oljejubel

Han bekymrer seg over at avstanden fra forskernes beskrivelser til manglende handling hos politikerne: Jeg kan ikke lenger se hvordan verden kan unngå et kjempeproblem. Han kritiserer derfor oljejubelen blant norske politikere: Enkelte i regjeringen mener det er bare å gi gass. I tillegg er oljefunnene bra for verdens fattige. Men det er helt feil. Verdens fattigste er truet av klimaendringer som fører til ekstremvær og flommer. Det kan ikke olje redde dem fra. Norge har et troverdighetsproblem i miljøsaken. Vi viser lederskap ute, men vil ikke følge FNs klimapanels anbefalinger på hjemmebane. Nå vil Finansdepartementet heller kutte ute enn hjemme for å nå målene i klimaforliket. Det er en forkastelig politikk, sier Tveitdal til Dagens Næringsliv. 

Når det Internasjonale energibyrået går ut med denne advarslen har vi grunn til å være meget bekymret. I den vestlige verden har vi levd med et høyt energi og ressursforbruk i mange hundre år, og eventuelle klimatiltak vil måtte gå ut over verdens fattige. De vil for alltid frarøves muligheten til å leve i overflod, og de vil få redusert mulighet til rimelig og nok mat. Med de klimautsiktene vi ser i dag vil dessuten deres leveområder trues av tørke, flom, havnivåstigning og/eller vannmangel.

Kilde DN 11.11.2011 - 10:33

Ikke bærekraftig energibruk

Verden er i ferd med å låser seg inn i en ikke bærekraftig energifremtid som kan ha langtrekkende konsekvenser, advarer det internasjonale energibyrået (IEA) i rapporten World Energy Outlook som ble offentliggjort onsdag. Det internasjonale energibyråets ferske leder Maria van der Hoeven advarer sterkt mot at verden nå er i ferd med å basere seg på en energifremtid som ikke er bærekraftig. 

AdTech Ad


Kilde: DN, 09.11.2011


Hormonforstyrrende stoffer i kosmetikk

Hormonforstyrrende stoffer har vært omdiskutert i flere tiår, men Norge har ikke fulgt "føre var" prinsippet i motsetning til andre land. Temaet er nå på nytt i media etter at Forbrukerrådet advarer mot parabener brukt som konserveringsmidler i kosmetikk. De ønsker et forbud mot  hormonforstyrrende stoffer i hudpleieprodukter. 

I en kartlegging fant Forbukerådet hormonforstyrrende stoffer i hele 1244 av 3000 undersøkte kroppspleie- og kosmetikkprodukter. Det bekymrer. Produkter med hormonforstyrrende stoffer er så vanlige at det er umulig for forbrukere å unngå dem. Vi har et for svakt regelverk på dette området i Norge. Forbrukerrådet mener det er på tide at disse stoffene forbys, sier Audun Skeidsvoll, forbrukerpolitisk direktør i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Påvirkningen kan skje ved at stoffene etterlikner, øker eller hemmer virkningen av hormoner. Alle typer hormoner kan bli påvirket, men mulig innvirkning på kjønnshormonene og da særlig det kvinnelige kjønnshormonet østrogen har fått mest oppmerksomhet. Østrogen styrer blant annet kjønnsutviklingen hos fostre og unge individer både hos mennesker og dyr. Hos hanndyr kan dette medføre en "feminisering". Eventuelle sammenhenger mellom forstyrrelser i hormonsystemet og eksponering for kjemiske stoffer er ikke klarlagt for mennesker. Det er imidlertid stilt spørsmål ved om redusert sædkvalitet, økt hyppighet av testikkelkreft og endret utvikling av kjønnsorganer, som ikke-nedfallet testikler, i enkelte tilfeller kan ha sammenheng med eksponering for kjemiske stoffer. Man har også forskning som har vist at enkelte kjemiske forbindelser benyttet i myk plast gir mange av de samme symptomene og som kan være årsak til at barn blir født med sekundære kjønnskarakterer hos begge kjønn.

Forbudet mot disse stoffene burde kommet for mange tiår siden!

Kilde: Miljøstatus Norge, Adressa 07.11.2011, Forbrukerrådet


Foreldre kan miste omsorgsretten fordi barna er for tjukke

Et ektepar fra Dundee i Storbritannia, som totalt har syv barn, står nå i fare for å miste omsorgen for fire av dem. For tre år siden fikk de et ultimatum av barnevernet: barna måtte enten slankes eller plasseres i et omsorgshjem, skriver dailymail.co.uk

Maten ble overvåket 
De siste tre årene har familien bodd i et kommunefinanisert «Big Brother-hus». Her ble de holdt under konstant oppsyn og maten de spiste ble overvåket.Til tross for oppfølgingen ble det ikke satt noen regler for hva slags mat familien kunne spise. Resultatet var at lite eller ingenting endret seg. 

Har skjedd i Norge også
I 2007 var det en lignende sak i Skien. Barnevernet skal da ha fratatt en mor omsorgsretten for sin 12 år gamle datter som veide over 100 kilo.

Kilde TV2 Nyheter

Aralsjøen har fått fisken tilbake

Kazakstan brukte oljepenger til å bygge en dike. Nå strømmer fisken tilbake til Aralsjøen. Det er bare seks år siden en kunstig innsjø ble laget i den nordlige delen av den uttørkede Aralsjøen.

Reparerte økologisk katastrofe

Den en gang gigantiske sentralasiatiske innsjøen har lenge vært et symbol på økologisk katastrofe. Nå er den istedet blitt et symbol på økologisk helbredelse, skrivet nettstedet Terraviva. Det er utrolig hvor raskt gjenopprettelsen har skjedd, sier Aralsjøekspert Philip Micklin ved Universtitetet i West Michigan.

Han har målt saltholdigheten i innsjøen i forhold til et våtmarksområde med ender, svaner og flamingoer sør for fiskelandsbyen ved Aralsjøen.

De ti største farer mot livet på jorda

1. Biologiske våpen - sytetiske våpen. Biologiske våpenprogrammer er lagt ned, men kunnskapen finnes, og det er tidligere laget biologiske våpen som fortsatt eksisteres. Syntetisk DNA som er mer potent som virus enn det som er vanlig i naturen. Syntetiske virus har mye høyere dødelighet enn naturlig forekommende virus. Enorme pengesummer sprøytes inn i slik forskning for å finne teknologi som gir oss nye energiformer. Det kommer til å bli energiunderskudd i årene fremover og det satses voldsomme summer på å forske på disse temaene. Oppskrifter finnes på nett på hvordan man aktiverer et dormende farlig virus. Dette må stanses før det blir så stort at vi ikke har mulighet til å stoppe det.

2. Datateknologi. Maskinene tar over. Science fiction? I maskinenes århundre vil samfunnet kollapse hvis vi ikke hadde hatt maskiner. De vil bli mer og mer avanserte, men vil de kunne bli så avanserte at de kan bli en trussel mot oss? Krigsroboter er nå svært populært i krigssammenheng, til overvåkning, våpendragning og som soldater. Tempo i krigføringen har økt så robotene har overtatt menneskets rolle, men de må bli intelligente for at de skal fungere optimalt. Noen mener at robotene vil passere menneskene på intelligensskalaen. Digitale hjerner kan bli mer etiske, tilpasningsdyktige og effektive enn den menneskelige hjerne. Vi kan skape en kunstig intelligens som er vår intelligens overlegen. Den kan rett og slett gjøre ting vi ikke har herredømme over.

3. Atomkrig/dommedagskrig. Atomstormaktene har fortsatt så mye i våpenlagrene at det vil kunne utradere menneskeheten. Røyken fra eksplosjonene vil bli i atmosfæren i 3 år etter bombenedfallet, og vil forårsake en klimaendring. Klimaet vil bli kjøligere. Det vil bli temperaturer under null hele året de første tre årene. Ny tekniligi vil skape nye og kraftigere våpen. Nanoteknologi kan benyttes for gjøre både bra og dårlige ting, blant annet nanovåpen som gir mer motstandsdyktige, sterke og intelligente våpen.Prototypen til ulike intelligente våpen finnes allerede. Nanoteknologiske biologiske våpen er utviklet, men er ikke benyttet i krigføring til nå.

4. Klimakatastrofe. Paleocene og Eocene er tidlige klimaperioder med svært varmt klima. Nå er vi på veg mot en ny varmeperiode som er menneskeskapte. FN's klimapanels klimascenarier er verre enn først antatt. Når vil vi nå vippepunktet der det ikke lenger er reversibelt å redusere temperaturøkningene. Metan var trolig årsak til temperaturøkningnene for vel 55 mill år siden. Nå er det kanskje Metan som igjen er årsak til temperaturøkningen. Vil klimaendringene gjøre jorden ubeboelig? Kan planetmodifisering redusere temeraturøkningene? Noen mener slike modifiseringer kan gi større bivirkniger enn vi har godt av. Må vi flytte til antarktis?

5. Radioaktivitet, atombombesprengninger og farlig partikkelfysikk. Katastrofale hendelser. Man kan ikke utelukke at en eventuelle atombombesprengning kan forårsake at atmosfæren tar fyr.I CERN har man gjort partikkelforskning som etter andre forskeres mening tar sjanser som setter mennesketen i fare. De mener at partikkelkollisjonen kan forårsake sorte hull som kan i løpet av kort tid omskaper jorden til en kule med 2 cm diameter. De sorte hullene vil fortære jorden fra innsiden og til slutt oppløse jorden.

Fare nummer 1 til 5 er menneskeskapte.Farene nummer 6 - 10 har vi allerede overlevd. Det er mye mer sannsynlig at vi dør ut som et resultat av de neste 5 farene. Spørsmålet er om mennesket selv kan utløse katastrofer som kan utrydde oss.

6. Bakterier, parasitter og virus. Pandemier har gjentatte ganger satt jordens liv tilbake. Man vet ikke enda hvilken trussel som vil ramme oss, men sannsynligheten for at en slik fiende dukker opp i fremtiden blir større og større. Faren for at mesteparten av verdens befolkning rammes øker med antall mennesker på jorden. Jo tettere vi er befolket jo raskere vil mikroorganismer spre smitte. Virus er den største faren siden vi ikke har medisiner som kan uskadliggjøre virus i menneskekroppen.

7. Wow-signalet, fra verdensrommet! Signaler fra rommet vi enda ikke har klart å deshiffrere. Man vet ikke enda om det finnes intelligent liv i verdensrommet og men vet ikke heller om intelligent liv i verdensrommet utgjør en trussel mot oss.

8.Eksplosjon av en supervulkan. Nå er det supervulkanen i Yellowstone som er den største trusselen, men det finnes et titalls andre supervulkaner på jorden. Yellowstone er allerede på overtid og magmakammeret øker i volum årlig.

9. Asteroidenedfall. Apophis er den største kjente trusselen fra verdensrommet og er nærmest jorden den 13. april 2029. Vi kjenner bare vel 1% av alle legemer som utgjør en trussel mot oss på jorden, så vi kjenner ikke enda omfanget av alle legemer som finnes ute i rommet. Hvis Apophis treffer jorden vil den kunne ødelegge det meste av nordeuropa og kraften vil tilsvare 65 000 ganger effekten av Hiroshima-bomben.

10. Gammastråler. Den største ukjente trussel mot oss på jorden er en dobbelstjerne 7000-8000 lysår fra oss som er i den siste livsfasen. Hvis denne dobbeltsjernen avlutter sitt liv vil sluttfasen av stjernens liv gi et gammaglimt som vil ødelegge plantenes evne til å drive fotosyntese, noe som ganske raskt vil utradere alt liv på jorden. Man tror det var et gammaglimt som utraderte alt liv på jorden  for 450 millioner år siden og sendte jorden inn i en istid som la det meste av jorden under is. En langt mer omfattende og langvarig istid enn den som rammet jorden under siste istid.

Fredag 13. april 2029

99942 Apophis er en asteroide som vil passere mellom månen og jorden 13. april 2029. Selv om himmellegemet på nåværende tidspunkt ikke er på kollisjonskurs, vil passeringen endre asteroidens bane drastisk. Forskere har funnet at det på grunn av dette er en viss risiko for at Aphophis vil kunne treffe jorden ved en senere passering i 2036, men senere beregninger har funnet ut at en kollisjon er lite sannsynlig. Oddsen for at asteroiden treffer Jorden er ca. 1 til 135 000[1]. Hvis Apophis ved passering 13. april 2029 går gjennom et såkalt nøkkelhull, er det stor sannsynlighet for at Apophis vil kollidere med jorden 7 år senere.

Apophis er gitt navnet sitt etter den egyptiske guden Apophis, kjent som Ødeleggeren.

Det er beregnet at asteroiden, ved et evt nedslag, vil treffe med en kraft tilsvarende 65 000 ganger Hiroshima-bomben.

Antioksidanter beskytter magen mot alkoholDet viste seg at de av rottene som hadde fått jordbær i ti dager før de fikk alkohol, merket mindre skader av alkoholen, ifølge undersøkelsen. Likevel understreker forskerne at det ikke er meningen å bruke resultatene som en unnskyldning for å gå på fylla.

Denne studien var ikke ment som en måte å dempe effektene av å bli full på, men heller en måte å oppdage molekyler i magemembranen på som beskytter mot skadelige effekter av visse stoffer, sier Maurizio Battino, leder for studien til Science Daily.

Forskerne fant ut at også andre kan tjene på å spise jordbær fordi bærene kan virke preventivt flere magesykdommer. Jordbær forhindrer etanol-påført skade på magen til rotter. Disse effektene ser ut til å være knyttet til antioksidantene og fenola i ekstrakten, samtidig som de aktivierer antioksidantenes og enzymenes forsvare av kroppen, står det i undersøkelsen.

Kilde: VG Nett
Les hele artikkelen her: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10015391

Larver gir tap for Monsanto

Monsantos GMO-mais inneholder et protein som skulle ta livet av larver som spiser opp plantenes røtter. Men nå har larvene knekket koden og er blitt motstandsdyktige. De spiser dermed opp røttene på plantene likevel. På arealene der man har funnet larvene, har det vært dyrket mais i flere år. 

En av forskerne som har oppdaget de motstandsdyktige larvene, Mike Grey, foreslår i følge www.okologi.dk, at bøndene begynner med et ordentlig vekstskifte, sprøyter med gift og velger andre maissorter. De som dyrker Monsantos genmanipulerte mais, lider store tap og Monsantos aksjer faller i verdi.

Kilde: Ren mat, nr 4 2011.

Vi kaster mat for millioner

Det er et stort paradoks at tonnevis med friske norske egg går i søpla fordi EU-landene har problemer med salmonella i sine egg, sier Halfdan Kverneland Olafssøn i ForMat-prosjektet. ForMat er næringslivets satsing for å redusere matsvinnet i Norge. Nå legger de fram beregninger som viser at 850 tonn norske egg hvert år blir kastet fra dagligvarebutikker fordi Norge må følge EUs regler for holdbarhet.


– Egg som blir kastet hjemme hos forbrukerne fordi eggene har gått ut på dato, kommer i tillegg. Dette finnes det ikke gode tall for i Norge. 850 tonn egg tilsvarer 12,9 millioner egg. Det er like mye som den årlige produksjonen fra 37 000 høns.


– Holdbarhetsreglene i EU fører til at vi kaster mye fullgod mat, sier Olafssøn.

Kilde: Fosna-folket, 25.10.2011

Nyoppdaget supervulkan i Bolivia vokser superraskt

En nylig oppdaget supervulkan i sørvestre del av Bolivia vokser med uvanlig stor hastighet.

Forskere forstod først for bare fem år siden at magmakammeret rundt og under Uturuncu vokser som en kjempeballong under et svært landområde på mer en 70 kilometer i diameter. Satellittdata har avslørt at området øker i høyde med 1 til 2 cm i året, og har gjort det i minst 20 år da satellittobservasjonene startet. Forskerne har beregnet at volumøkningen i magmakammeret er på nærmere 1 kubikkmeter i sekundet. Det er superraskt!

Uturuncu er en nesten 6 000 meter høy supervulkan som ligger omkranset av andre supervulkaner. Forskere har funnet ut at de lokale vulkanene i området bruker 300 000 år på å fylle magmakammeret med nok lava til et nytt utbrudd - og Uturunc hadde utbrudd for 300 000 år siden!

Kilde: Our Amazing Planet, 19.10.2011

Les hele artikkelen her: http://www.ouramazingplanet.com/rapidly-inflating-volcano-creates-growing-mystery-2126/

Begrens babyens tv-titting

Ustrukturert leking er bedre for barnet enn å se på tv, mener amerikanske barneleger. En forening for amerikanske barneleger advarer foreldre med barn som er under to år gamle å la dem se mye på tv, skriver nettstedet Deadline.

La barna leke
Det er mer verdifullt for utviklingen av barns hjerneaktivitet at de leker uorganisert enn at de ser på tv. Slik vil de lære å tenke kreativt, å løse problemer, utvikle logikk og motoriske evner mener barnelegene i American Academy of Pedriatrics.Små barn som ser på tv kan kanskje lære noe, men de lærer mer ved å se og lære ting der de selv er tilstede, skriver de i en ny rapport om barn og tv-vaner.

Ikke la dere lure
Barnelegene advarer nå foreldre mot å legge for stor vekt på tv-programmer som hevder å kunne lære dem noe. De mener at det ikke finnes nok beviser for dette. Den beste måten å lære på er gjennom samhandling med andre mennesker, mener legene.De advarer også foreldre mot å se for mye på tv selv med barnet tilstede. Dette minker oppmerksomheten som rettes mot barnet og kan gjøre at det lærer mindre. I tillegg mener de at å se på tv rundt leggetid kan forårsake dårlige søvnvaner og uregelmessige søvnmønstre som kan påvirke humør, oppførsel og læringen til barnet. 

Kilde: ABC Nyheter, 19.10.2011

Faren for at Katla får utbrudd øker

Lokalbefolkningen ved vulkanen Katla har de siste dagene opplevd stadig flere jordskjelv. De alvorligste har mål 4 på richters scala. Mye tyder på at Katla vil få et utbrudd i nær fremtid. Katla er kjent for å ha utbrudd to ganger hvert århundre, men er nå mange år på overtid. Siste utbrudd var i 1918 og det ventede utbrudd antas å bli adskillig kraftigere. Katlas magmakammer er 10 ganger større enn Eyjafjallajokul som hadde utbrudd i april 2010 og lammet flytrafikken i flere uker i Europa.

Kilde: The Telegraph, 13.10.2011
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/iceland/8824700/Fears-Volcano-will-erupt-in-Iceland-causing-more-chaos.html
http://www.scotsman.com/the-scotsman/transport/iceland_alert_as_volcano_threatens_to_blow_its_top_1_1909947

US og EU er skyld i hungerskatastrofen på Afrikas horn

En ny rapport "The Global Hunger Index" advarer Amerikanske myndigheter, og ber de tone ned støtten til biodrivstoff-produsenter som bruker mais og andre matvarer som råvarer. I rapporten kommer det frem at støtten til biodrivstoff-produsentene har vært en svært viktig årsak til blant andre krisen som har rammet Afrikas horn det siste året.

Arktis kan bli isfri ved slutten av dette århundret

Ny forskning tyder på at de tidligere estimatene på isens smeltehastigheten i arktis har vært for moderate. Den observerte issmeltingen har vært vært betydelig større sammenlignet med estimatene i tidligere klimamodeller. Den faktiske issmeltingen har vært fire ganger raskere enn beregningene. 

Kilde: Sify News, 12.10.2011
Les hele artikkelen her.

Solheim skylder på EU

I følge Miljøvernminister Erik Solheim er det EU's feil at dieselbiler blir dyrere. Han sier at avgiftskuttene i 2007 var basert på EU-forskning som senere har vist seg å være gale. Han påstår at det ville være ambisiøst om lille Norge skulle overprøve EU's beste eksperter på dette området.

Nasa kaller issmeltingen i arktis "drastisk"

Arctic sea ice hits second-lowest level ever says NASA

Over 30 jordskjelv på Katla i natt

To av jordskjelvene som rystet Katla på Island natt til onsdag er kraftigere enn styrke 3. Det kan være signaler om at vulkanen er nær et askeutbrudd.

Vulkanen Katla på Island kan være nær et utbrudd

14. april 2010 sto askeskyen til himmels fra vulkanen under Eyjafjallajökul.14. april 2010 sto askeskyen til himmels fra vulkanen under Eyjafjallajökul. Foto: AFP PHOTO/MORGUNBLADID/ARNI SAEBERG
Vi kan ha et nytt askemareritt i vente. Det er registret flere jordskjelv, og dukket opp nye sprekker i isbreen Mýrdalsjökull over vulkanen.

I april 2010 fikk det norske språket et nytt ord; askefast.

14. april 2010 sto askeskyen til himmels fra vulkanen under Eyjafjallajökul.14. april 2010 sto askeskyen til himmels fra vulkanen under Eyjafjallajökul. Foto: AFP PHOTO/MORGUNBLADID/ARNI SAEBERGVulkanen under Eyjafjallajökul fikk utbrudd. Varmen smeltet isen, og alt vannet fikk den glødende lavaen til å eksplodere og sende en enorm askesky høyt opp i atmosfæren.

Etter at utbruddet var over har islandske geologer ventet på et utbrudd i vulkanen Katla. Det er ikke uvanlig at den våkner til liv like etter vulkanen under Eyjafjallajökul noen kilometer lenger vest.

I mai 2011 fikk vulkanen Grimsvötn under Islands største isbre Vatnajökull. Også denne gangen ble flytrafikken berørt, men utbruddet var raskt over. Siden har vulkanene på Island holdt seg i ro. Helt til denne uken.

Katla er enorm
Vulkanen Katla ligger under isbreen Mýrdalsjökull sør på Island, og er mye større enn vulkanen som skapte askeproblemene. Krateret har en diameter på rundt ti kilometer, og ligger 3–400 meter under breen. Katla under det siste store utbruddet i 1918.Katla under det siste store utbruddet i 1918. Foto: Wikimedia CommonsVulkanen hadde et lite utbrudd i 1955, det siste store utbruddet var i 1918. Alt vannet som rant ut tok da med seg store mengder aske, sand og grus. Etter utbruddet var kystlinjen flyttet fem kilometer sørover. Katla har hatt utbrudd omtrent hvert femtiende år siden 874. Vulkanen er altså på "overtid".

Når Katla går i luften vil konsekvensene bli mye større enn det vi opplevde i 2010 og nå i mai. Det er mer is i Mýrdalsjökull enn i Eyjafjallajökul, og vulkanen inneholder mer lava. Flommene når vulkanen smelter breen kan ødelegge hele samfunn på Island, og askeskyen lage problemer i lang tid.

Kilde: Storm.no, 08.09.2011

Derfor mister du håret

De fleste kvinner vil i løpet av livet oppleve perioder med økt hårtap. Hvert døgn løsner mellom 100 og 150 hår fra hodet vårt, og dette er helt normalt. Men hos enkelte løsner det mange, mange flere – plutselig eller gradvis. Hvorfor er ikke alltid like lett å finne ut av, ifølge dr. med Cato Mørk ved Akershus Hudlegesenter i Lørenskog.

Hvis det ikke dreier seg om flekkvis håravfall, kreves ofte grundig kartlegging. Det hender vi ikke finner noen forklaring, sier Mørk. For mange kvinner er håret ekstra viktig for å føle seg attraktiv. Mørk forteller at for noen av dem som sliter med stort hårtap, kan problemet bli så stort at de lever i sitt eget fengsel.  Dilemmaet for oss behandlere kan noen ganger være å avgjøre om det er håravfallet i seg selv som er det største medisinske problemet, eller de negative tankene pasienten har om seg selv, sier Mørk.

Her er fem vanlige årsaker til å miste håret:

 
1. Alder
Ved diffust hårtap, såkalt Alopecia diffusa, kan dekningsgraden av hår bli så lav at hodebunnen synes, og blir glissen. Det er en aldersbetinget tilstand, som de fleste av oss vil oppleve etter hvert. Fra naturens side er alle mennesker kodet for å få gradvis dårligere hårkvalitet, lavere veksthastighet og økt håravfall. Det er derfor vi ender opp med dunete babyhår på våre eldre dager, forklarer Mørk.


2. Store belastninger

Enkelte kan oppleve forbigående hårtap i kjølvannet av store fysiske og psykiske belastninger. Også infeksjoner med høy feber kan gi samme resultat. Har du hatt noen ekstra belastninger i livet i løpet av det siste halvåret? Det spørsmålet er alltid nyttig, hvis vi ikke finner klare medisinske årsaker til håravfall. Stress og belastninger påvirker selve hårsekken og kan forstyrre hårets vekst- og hvilefase, slik at man «plutselig» mister masse hår opptil et halvår senere, forklarer Mørk.

3. Stress
Mange lever med mye stress i hverdagen. Det kan få konsekvenser for håret. Når vi lever med mye stress, tappes kroppen for blant annet B-vitaminer og sink, opplyser homeopat og akupunktør ved Clinic 1 i Sandvika, Irene Korsmo. Dermed vil kroppen nedprioritere hud, negler og hår til fordel for nervesystem og vitale organer. I tillegg vil stressnakker og muskelspenninger hindre blodsirkulasjonen i nakke og hodebunn. Hvis du har en hodebunn som er hard og stram, blir blodgjennomstrømming og næringstilførsel til hårsekker og hårrøtter dårlig, og håret faller av, sier Korsmo.


Hårmedisin for kvinner
En tidligere brukt blodtrykksmedisin har økt hårvekst som bivirkning. Recrea Forte er det første legemiddelet i historien som også er godkjent for kvinner som sliter med arvelig håravfall, og den selges nå reseptfritt, sier dr.med Cato Mørk. Mørk forteller at effekten kan variere fra person til person, og er litt vanskelig å måle. Men de damene som først begynner å dryppe hårbunnen med dette midlet tør ikke slutte igjen. De er redd at de skal miste det håret de har fått tilbake og blir mentalt avhengige, sier Mørk.


4. Hormoner
Hormoner er et annet viktig stikkord ved kvinnelig hårtap. Både pubertet, amming og overgansalder er perioder i livet, hvor sluket blir fullt av hår etter hårvask. Det er helt normalt, understreker Mørk. Østrogentapet i overgangsalderen vil ikke bare gi økt håravfall. Vi får også større viker, samt tynnere, kortere og mindre pigmenterte hodehår. Dermed blir hårdekkingen ekstra dårlig. For yngre kvinner er situasjonen litt lysere, fordi hårtap i forbindelse med svangerskap er forbigående. De fleste vil få tilbake sin naturlige hårvekst i løpet av trekvart år.


5. Sykdom og medisiner
Flere kroniske sykdommer har hårtap som symptom. Det gjelder blant annet sykdommer i skjoldbruskkjertelen, revmatiske sykdommer, systemiske sykdommer som SLE (Systemisk lupus erythematosus) og hudsykdommer. Også jernmangel kan gi stort hårtap hos kvinner. Det samme gjelder feilernæring og spiseforstyrrelser, og sammenhengene lar seg lett påvise ved blodprøver. Sist, men ikke minst, er håravfall også en kjent bivirkning av for eksempel antidepressiva, betennelsesdempende medikamenter, p-piller og epilepsimedisiner.

Kilde: ABC Nyheter, tTorsdag 06.10.2011
Les om hvordan du redder håret ditt i resten av artikkelen: http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/111006/derfor-mister-du-haret

Diettforvirring gjør deg feit og feilernært

Kjøttindustri bak lavkarbodiett

Populære lavkarbodietter bygger på forskning som er finansiert av amerikansk kjøttindustri, ifølge Sveriges Radio.
  • Lavkarbo-rådene bygger på studier som i stor grad er finansiert av bedrifter og organisasjoner som tjener penger på at du kjøper mer kjøtt, fete meieriprodukter og spesielle lavkarbo-produkter.
  • Lavkarbo-kosthold fører til større utslipp av drivhusgasser enn et kosthold basert på rådene fra myndighetene.
Kilde: Ekot, Sveriges Radio.
Lavkarbo-kost med en høy andel kjøtt og fett har blitt enda mer populært i Sverige enn i Norge. Faktisk oppgir hver fjerde svenske at de har lagt om kostholdet i tråd med lavkarbo-rådene.
Flest tilhengere i nabolandet har LCHF-dietten (Low Carb, High Fat), som oppfordrer til å spise mer kjøtt, fete meieriprodukter og grønnsaker som har vokst over jorden.
Flere av studiene denne dietten støtter seg på, er imidlertid finansiert av organisasjoner og foretak som har direkte interesse av at vi spiser mer kjøtt eller kjøper lavkarbo-produkter, avslører det svenske nyhetsprogrammet Ekot i dag.

Bygger på uavhengig vitenskap

De to store frontfigurene for LCHF i Sverige, Annika Dahlqvist og Andreas Eenfeldt, hevder begge at lavkarbo-prinsippene til forskjell fra andre dietter ikke påvirkes av matindustrien.

Begge er på det norske markedet med bøker om lavkarbodiett og har deltatt i kostholdsdebatten her.
I boka «Matrevolusjonen» henvender Eenfeldt seg til de som kan se forskjellen mellom «troverdig vitenskap og næringsmiddelindustriens reklame». Ekots gjennomgang av studiene de viser til, avdekker derimot at flere av dem er langt fra uavhengige. Blant de som har finansiert lavkarbostudier finner man den amerikanske kjøttbransjen gjennom National Cattlemens Association, meieribedrifter som Swissmilk og organisasjoner som er knyttet til den avdøde amerikanske diettguruen Robert Atkins.

Kilde NRK, Publisert 30.08.2011, Oppdatert 31.08.2011 
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7770609

Farlig "sunt" sukker

En artikkel, som ble publisert denne måneden i Harvard Heart Letter, slår fast at for mye fruktose i kosten kan øke risikoen for lever- og hjerte- og karsykdom. Fruktsukker (fruktose) er en 100 prosent naturlig sukkerart som finnes i frukt, bær og honning.

Vanlig hvitt sukker inneholder femti prosent fruktose og femti prosent glukose.
Fruktosen har lavere glykemisk respons, noe som er positivt fordi det gir lavere blodsukkerstigning. På en annen side har det vist seg at fruktose lettere omdannes til fett. Det gir mer stress på levra, og bidrar til dannelse av fett som er ugunstig med tanke på hjerte- og karsykdom, sier Birger Svihus, professor i ernæring ved UMB.

Danner fett

Fruktose brytes ned i levra og omdannes til fett og urinsyre. Det danner fettdråper i levra, noe som irriterer levercellene og gir betennelsesreaksjoner og arrvev. Noen har tidligere anbefalt fruktose fordi det ikke stimulerte insulinproduksjonen på samme måte som glukose, men de ble lurt. Fruktose går andre veier når det brytes ned, noe som medfører høyere fettproduksjon fra lever enn glukose, sier Tor-Erik Widerøe, overlege og professor ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin ved NTNU. 

Den alternative nedbrytningsveien medfører i tillegg økt produksjon av urinsyre, som forårsaker urinsyregikt. Det som er nytt er at høye urinsyreverdier har skadelig effekt på hjerte og nyrer. Samt at det sammen med fettproduksjonen sannsynligvis er mer vektøkende enn glukose. Derfor er fruktsukker mer skadelig enn glukose, sier Widerøe. 


Kilde: Dagbladet 5.10.2011

Her kan det bli ulevelig i 2100

Chad in Africa (Foto: RADU SIGHETI/REUTERS)ØKENDE TEMPERATUER: Tsjad er et av landene som får økende temperaturer. Forskningen viser at temperaturen øker i områder i Afrika hvor det allerede er tørke.
Foto: RADU SIGHETI/REUTERS
De røde og skraverte områdene viser hvor i Afrika temperaturen vil øke (Foto: met.no) KRITISK I NORD-AFRIKA: Kartet viser områder med økende temperaturer. Jo mørkere rødfarge - desto høyere temperaturer. (Se større kart lenger nede i saken)
Foto: met.no
Klimaendringer kan føre til at Midtøsten og Nord-Afrika blir for varmt for mennesker innen de neste 90 årene, viser ny norsk forskning. Klimaforskeren Rasmus Benestad beskriver resultatene som svært oppsiktsvekkende og kritiske. Benestad forklarer at forskningen kan sees i en større klimasammenheng, blant annet tørken på Afrikas horn. Det som slo meg først er at det er de stedene som allerede er varme og tørre som får økende temperaturer. Det kan være kritisk, sier klimaforskeren.


Egypt er et av landene hvor temperaturene vil øke. I Midtøsten og Nord-Afrika bor det til sammen over 400 millioner mennesker. Innen 2100 kan alle disse ha måttet flykte på grunn av langvarige hetebølger. Dette er ganske ekstremt. Resultatene er svært oppsiktssvekkende, sier klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteoroligisk institutt.


Nord-Afrika og Midtøsten høyest temperaturer  

Benestads forskning viser at de høyeste sommertemperaturene vil forekomme i innlandsteder i deler av Nord-Afrika og Midtøsten med gjennomsnittstemperaturer på over 35 grader i sommermånedene. Det betyr at en temperaturøkning på 3-4 grader i gjennomsnitt for døgntemperaturer, i forhold til dagens temperatur.


Kilde: NRK 04.10.2011

Ingenting er usunt?

Artikkelen i lenken nedenfor gir noen fine tips til hvordan man skal motivere barn til å spise fornuftig mat. Hun foreslår blant annet at man må arbeide for at ungene skal spise riktig, og at man ikke skal bruke søtsaker for å gjøre avtaler med barna. Ikke snakk overdrevent mye om sunn mat og sunt kosthold, men snakk positivt om hvorfor man bør spise mer av de "grønne" matvarene. 

Hun mener også at særlig ungdom i dag trenger kunnskap om mat fordi de har penger til å kjøpe seg den maten de har lyst på.- Før hadde vi jo ikke penger til å kjøpe noe annet enn det vi fikk hjemme, selv om vi hadde aldri så lyst til å kjøpe snop i butikken. Nå er det annerledes og derfor er det så viktig å informere barn og ungdom på en riktig måte. Har de kunnskap om mat så kanskje de dropper bolleposen som bare gir tomme kalorier og nesten null næringsstoffer og kjøper noe sunnere istedenfor. 

Vær konsekvent
HVILKEN FARGE? De ulike smoothiene inneholder ulik type frukt. Her representert med «The Purple One», «The Red One» og «The Green One»
12,1 gram sukker per pose
Kari Jaquesson mener foreldre selv må bestemme seg for hva barna deres skal putte i munnen. Det er nok av familier hvor barna er sjefen og foreldre spør; - Vil du ha dette, da? - Eller dette? - Hva har du lyst på istedenfor, da? Man kan ikke holde på slik, man er nødt til å være konsekvent og litt upopulær innimellom. Det er ikke krise om barna ikke spiser den kveldsmaten du har satt fram, men ikke tilby kjeks eller yoghurt senere fordi barnet ikke spiste.

Forklar heller for barnet at det ikke er så rart at man er sulten når man spiste så lite til middag eller kvelds.Jaquesson mener det er lurt å ikke tilby noe mer utover den maten som blir servert til middag. 

Barn vet ikke selv sitt eget beste, og det er foreldrene som må lære barna hva et godt kosthold er. Hvis foreldre ikke vet hva riktig kosthold er kan man ikke forvente at barna skal ha et sunt kosthold når de blir voksne heller. Barn med dårlige kostholdsvaner vil få et vanskelig, enn si traumatisert forhold til mat når de blir voksne.

Kilde: Nettavisen 29.09.2011

Smertestillende kan være farlig for hjertet

Smertestillende som brukes av 500000 nordmenn kan øke risikoen for hjerteproblemer med 40 prosent. 
En omfattende britisk studie som involverte nærmere tre millioner pasienter, viser at det smertestillende legemiddelet diklofenak øker risikoen for hjerteproblemer kraftig. Britiske forskere ved Hull medisinske universitet har funnet ut at pasienter som bruker diklofenak har 40 prosent høyere risiko for hjerteinfarkt og slag enn pasienter som ikke benytter disse legemidlene.

I 2010 fikk 481 000 norske pasienter utskrevet det risikofylte legemiddelet. Vi har lenge vært bekymret for overdreven bruk av denne typen smertestillende, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen.

Bekymret
Også generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Frode Jahren, er bekymret over funnene. Vi forventer at dette følges av helsemyndighetene og at det vil få konsekvenser for legemiddelbruken, sier han. Steinar Madsen forteller at Legemiddelverket flere ganger tidligere har rådet norske leger til å bruke lavest mulig dose og kortest mulig behandlingstid av diklofenak. Men nå vurderes en ny innskjerping: Det er mulig vi må stramme inn bruken av disse legemidlene ytterligere. Vi vil helt klart ha en diskusjon om det nå, sier han.

Ikke godt nok
Det mye brukte og reseptbelagte legemiddelet Voltaren har diklofenak som virkestoff. Det er i hovedsak pasienter med leddgikt og slitasjegikt som bruker reseptbelagte Voltaren, men det skrives også ut til pasienter med andre smerteproblemer som ryggsmerter, muskelsmerter og senebetennelse.

Problemet er at dette er legemidler det ikke finnes fullgod erstatning for. Vi anbefaler paracetamol som alternativ, men for pasienter med store smerter er ikke dette alltid godt nok. Da må man vurdere nytten opp mot risikoen, sier Madsen.

Må ikke få panikk
Han påpeker at det er viktig at de som bruker Voltaren og andre smertestillende som inneholder diklofenak ikke får panikk:  Diskuter videre bruk i samråd med lege, og ikke ta slike avgjørelser alene.
Legemiddelprodusent Novartis bekreftet i går overfor VG at de kjente godt til den britiske studien, som blant annet ble omtalt på forsiden av Daily Mail i går. Pressetalsmann Julie Mascow sier til VG at de ikke mener studien bør endre bruken av diklofenak-midler:  Sammenlignet med den utstrakte kliniske erfaringen vi har med disse legemidlene verden over, endrer ikke denne studien fordelene og risikoforholdet med korrekt bruk av diklofenak. 
Kilde: VG Nett, 30.09.2011

Barnemat til voksne - nei takk

ABCNyheter har i dag en artikkel om barn som er kresne i matvegen. Les artikkelen her. Artikkelen gir 15 gode råd til hvordan man kan få barn til å spise god og sunn mat, men den gir ingen råd til hvordan man skal få voksne til å spise slik mat.

Det er dessverre mange voksne som har et problematisk, eller også et traumatisk forhold til mat. Det gir noen utfordringer, ikke bare med hensyn til hva man skal servere, men også til disse personenes holdninger til mat. 

Tradisjonelt har det blitt regnet for god folkeskikk å spise mat man får servert, enten man liker den eller ikke. Å klage på maten var regnet for uhøflig. Man ble dessuten betraktet som utakknemlig hvis man ikke viste vertskapet at man gjerne spiste det man fikk servert. De fleste steder er det fortsatt slik.

Når man tilbyr gjester mat i dag, slik man fortsatt har tradisjon for på landsbygda de fleste steder, gjør man det som et tegn på gjestfrihet. Underforstått: "Vi synes det er hyggelig å få besøk og vi vil gjerne dele maten vår med dere". Når gjestene til kjedsommelighet påstår "det liker jeg ikke" uten engang å ha smakt, skaper det først frustrasjon, siden irritasjon. Etter noen middager med mer, eller helst mindre hell med hensyn på matvalg, foretrekker undertegnede at vedkommende holder dette for seg selv og høflig takker nei uten videre kommentarer. Med mange slike "tilfeller" i familien blir det nokså vanskelig å beholde troen på at det man gjør, er gjort av hensyn til gjestfriheten. De får det gjerne til å fortone seg som bevisst ond handling, men det blir etterhvert vanskelig å holde rede på alle "liker" og "liker ikke". Forventer de spesialmat på linje med en 5-åring kansje?

Å anstrenge seg for å lage en førsteklasses middag til slike "tilfeller" er nærmest som selvmord å regne. De vil likevel ikke sette pris på matvarer som ligger under kategorien "liker ikke", og de lar deg helt sikker få vite at de ikke setter pris på ekstravagansen. Det betyr ingenting om andre faktisk synes maten er god, og det serveres mat som finnes i de fleste norske hjem.

En ting har jeg imidlertid bestemt meg for å stå fast på: Jeg lager ikke barnemat til voksne mennesker!  Mennesker under kategorien "liker ikke" må pent finne seg i at vi andre voksne får servert vanlig norsk mat.

Plastredskaper på kjøkkenet - farlig kokkekunst

Forbrukerne bør være kritiske til kjøkkenredskaper av svart nylon, varsler Fødevarestyrelsen, det danske Mattilsynet. Butikkene er fylt med gryteskjeer og kjøkkenredskaper i svart nylon, som kan avgi giftige stoffer til maten de kommer i kontakt med. En kontroll av kjøkkenredskaper gjennomført i samarbeid mellom Fødevarestyrelsen i Danmark og Danmarks Fødevareforskning viser at seks ut av ti kjøkkenredskaper av svart nylon avgir for mye av de giftige stoffet PAA.

Bruk stål, tre, porselen, stentøy og glass på kjøkkenet
Det er ikke tilfeldig at stadig flere barn fødes med såkalte sekundære kjønnskarakterer. De blir født med både kvinnelige og mannlige kjønnsdeler. Det skyldes at foreldrene i dag generelt er utsatt for flere stoffer som mimikerer kroppens egne. Enkelte plasttyper utskiller hormoner som til forveksling er så lik kroppens egne hormoner at den tar feil. Dette er et problem med spesielt myk plast. Vil du være på den sikre siden bør du hive alt kjøkkenutstyr av plast (røreboller, oppbevaringsbokser, kjeler med teflon og redskaper). Invester heller i gamle gode røreboller i glass, porselen, stål eller stentøy og bytt ut til redskaper i tre eller stål. Hvis du absolutt må bruke plast, bruk disse bare til kald mat.
Bør være kritisk
Danske myndigheter tok ut 19 kjøkkenredskaper som det var spesiell mistanke til. De undersøkte produktene det var mest galt med er nå fjernet fra markedet. Men Fødevarestyrelsen oppfordrer likevel forbrukerne til å være kritiske når de kjøper svarte nylon-kjøkkenredskaper.

- Vi er bekymret over overskridelsene av grenseverdiene, som vi ser i slike kjøkkenredskaper. Vi er i full gang med en omfattende kontroll, men det kan være andre produkter som ikke lever opp til kravene. Derfor er vårt beste råd, inntil videre, at forbrukerne er kritiske når de kjøper slike produkter. Man kan for eksempel be om garanti for at kjøkkenredskapene er i orden, sier visedirektør i Fødevarestyrelsen, Henrik G. Jensen.

Er man fremdeles utrygg ved bruk av gamle svarte kjøkkenredskaper, er det beste rådet å gå tilbake til forhandleren. Kan man ikke få en garanti for at de er i orden, bør man slutte å bruke dem.
Om bruken
Hvis man bruker kjøkkenredskaper av svart nylon, er det alltid en god idé å ta opp gryteskjeen fra gryten, når maten skal stå og koke eller steke. På den måten er det mindre risiko for at skjeen avgir farlige stoffer. Har i tillegg redksapen smeltet etter å ha blitt utsatt for sterk varme er det stor sannsynlighet for at maten inneholder plastrester og bør kastes.

Den danske Fødevarestyrelsen sendte ut generell informasjon til alle importører av slike produkter, da de første funnene ble gjort i 2004. Senere er det blitt gjennomført en oppfølgende kontroll, og flere varer er fjernet fra markedet.
Om PAA
PAA, står for primære aromatiske aminer, er en større gruppe kjemiske stoffer. Noen PAAer mistenkes for å være kreftfremkallende, allergifremkallende og for å være skadelige for arveanlegg. De skadelige virkningene ses først etter lang tids påvirkning. Bruken av gryteskjeer med PAA medfører kun en liten påvirkning, og utgjør ikke noen umiddelbar sunnhetsrisiko. Likevel aksepteres slike stoffer ikke i matvarer.

PAA i svarte kjøkkenredskaper er et internasjonalt problem. Derfor har Danmarks Fødevareforskning og Fødevarestyrelsen skrevet artikler i internasjonale tidsskrifter, slik at produsenter, forhandlere og myndigheter i andre land også blir oppmerksomme på problemet. Problemet har vært drøftet i EU-regi, og EU-kommisjonen har som følge derav rettet henvendelser til de land som eksporterer kjøkkenredskapene.

Kilde: DinSide, 07.11.05
Kilde: Fødevarestyrelsen i Danmark. Lenk: Fødevarestyrelsen.no.


Voltaren og Ibux øker risikoen for hjerteinfarkt

En ny undersøkelse bekrefter at betennelsesdempende smertestillende (NSAIDs) gir økt risiko for hjerte- og karsykdom. NSAIDs finnes i en lang rekke legemidler i Norge, blant de mest kjente er Voltaren og Voltarol. Legemiddelverket anbefaler at Voltaren og Ibux brukes med forsiktighet. De vurderer å endre rådene for visse typer smertestillende. 

Voltaren og Voltarol gir 40 prosent økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til ABC Nyheter. Den nye studien har samlet resultatene fra tidligere undersøkelser. Studien bekrefter det vi har trodd. Risikoen har vært kjent en stund og vi vurderer dette som pålitelige resultater, sier Madsen. 

Små doser Ibux ufarlig
Også Ibux tilhører gruppen NSAIDs, og Legemiddelverket advarer mot høy bruk over lang tid. I slike tilfeller øker risikoen for hjertesykdommer med 18 prosent. Ibux i små doser, det vil si de vanlige dosene du kjøper reseptfritt, gir ingen risikoøkning. Det vi advarer mot er langtidsbruk, understreker Madsen.
Legemiddelverket vurderer nå om det er nødvendig med nye råd om bruken av NSAIDs. Vi vil drøfte om det er nødvendig med nye råd om bruken av NSAIDs. Foreløpig opprettholder og forsterker vi vårt råd om at alle legemidler av denne typen skal brukes i så små doser over så kort tid som mulig. 

Annen behandling bør vurderes
En del pasienter er likevel avhengig av å bruke legemidlene på grunn av store smerteproblemer, særlig pasienter med leddgikt og slitasjeproblemer. Pasient og lege må vurdere risiko og nytte i hvert enkelt tilfelle, sier avdelingsoverlegen. For pasienter med høy risiko for hjerte- og karsykdom bør legen vurdere annen behandling enn NSAIDs. For en del pasienter kan paracetamol være et bedre alternativ. Gir ikke det god nok virkning, må man ty til til sterkere smertestillende legemidler, som derimot har den negative effekten at de er avhengighetsskapenede, sier Madsen. 

Legemidler som gir økt risiko for hjertesykdom
Celebra, Cataflam, Diklofenac, Modifenac, Voltaren,  Volatrol, Artrotec, Arcoxia, Brufen Retard, Burana, Ibumetin, Ibuprox, Ibux, Orudis, Zon, Mobic, Meloxicam, Ledox, Napren-E, Naprosyn Entero, Naproxen, Naproxen-E, Brexidol, Piroxicam
Kilde: Statens legemiddelverk

Triklosan i tannkrem

Triklosan er en klorholdig fenolforbindelse med bakteriedrepende egenskaper. Ikke alle produkter som inneholder triklosan, har ingrediensliste. Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter:
  • Triklosan
  • Triclosan

Hvorfor er det farlig?

Triklosan er svært giftig for livet i vann. Det er mulig at bruk av stoffet kan føre til at bakterier blir resistente mot antibiotika. Det kan for eksempel innebære at vanlige infeksjoner som vi i dag kan behandle med antibiotika, kan være farlige fordi antibiotikaen ikke lenger virker. Triklosan er funnet i mennesker over store deler av verden.

Kaffe er godt for psyken

Amerikanske forskere har funnet at kaffe er godt for kvinners psykiske helse. Kvinner som drikker fire kopper kaffe daglig har 20 prosent mindre sjanse for å få depresjoner enn kvinner som drikker kaffe sjeldent. Koffein er verdens mest brukte sentralstimulerende stoff og kaffedrikking utgjør 80 prosent av forbruket. Koffein gir et energiboost og øker selvfølelsen på kort sikt. Trolig skyldes effekten at koffeinet virker beskyttende mot visse neurotoxiner. I Finland har en mindre studie vist at menn som drikker mye kaffe har mindre risiko for å ta selvmord.  På lang sikt har man indikasjoner på at koffein gir mindre risiko for å utvikle Parkinsons hos både menn og kvinner. Det er med andre ord ingen grunn til å slutte å drikke kaffe!

Kilde: Reuters
SOURCE: bit.ly/pjSydu Archives of Internal Medicine, September 26, 2011.

Kan sjampoen gjøre deg feit?

Ja, og det er ftalater som har skylden, hevder amerikanske leger. Hæ? Er det sjampoen din som er grunnen til at kiloene kryper på? Og hva i all verden er ftalater?

Ok, det skal innrømmes av skepsisen var stor da nyheten kom om at sjampoen og body lotionen din kan gjøre det vanskelig for deg å gå ned i vekt. Det høres unektelig ganske usannsynlig ut. Men ved nærmere ettersyn er det kanskje ikke det, likevel. I hvert fall er dette teorien til en gjeng med doktorer ved Mount Sinai Medical Center i New York. I en ny studie peker de på at ftalater, som finnes i 70 prosent av all kosmetikk, forstyrrer hormonbalansen slik at det er vanskelig å gå ned i vekt, skriver Dailymail.co.uk
.

Ftalater er kjemiske stoffer du kommer i kontakt med når du vasker håret med sjampo, smører inn kroppen med body lotion, sminker deg, vasker huset med vaskemidler, eller drikker fra en plastflaske.

De målte nivået av ftalater i urinen til en forsøksgruppe bestående av unge jenter fra East Harlem. De største av jentene hadde høyest nivå av ftalater i urinen.

En annen del av studien tok for seg hvordan ftalater påvirket forsøksmus. Det viste seg at musene som ble utsatt for ftalater la på seg og ble overvektige. Tidligere studier har vist at ftalater senker testosteronnivået i blodet, og øker østrogennivået. Et høyt østrogennivå kan også føre til at man legger på seg.
DEN LILLE SKRIFTEN: Sjekk innholdsfortegnelsen neste gang du kjøper skjønnhetsprodukter.

Bytt til naturlige produkter
Det kan virke ganske merkelig at sjampoen din kan ha en slik negativ effekt på helsen din, men det er kanskje verdt å bytte til en snillere sjampo uten hormonforstyrrende kjemikalier, likevel? Dret er vanskelig å ikke komme i kontakt med ftalater i det hele tatt, men det vil hjelpe å redusere mengden kroppen din blir utsatt for.

Ta en runde og gå gjennom alle skjønnhetsproduktene dine - fra sjampoen til deodoranten til rensemelken - og se om de inneholder ftalater (som heter phthalates på engelsk) eller bisphenol-A, som er et kjemikalie som forstyrrer hormonene. Gjør de det, så bytt til merker som ikke inneholder disse stoffene. Det kommer stadig flere slike på markedet, så prøv ut merker som REN, Green People, Weleda og Dr. Hauschka.

Bruk gjerne naturlige oljer på kroppen for å unngå tørr hud. Det er veldig effektivt, og dessuten billigere enn mange dyre kremer fulle av kjemikalier. Linda Johansen anbefaler å bruke mandelolje
. Du kan fint bruke naturlige oljer som sminkefjernere, også.

Kilde: KK juli 2011. 

Gift i plastflasker

Plastflaskene avgir et giftig stoff, ifølge norsk forsker. Nye undersøkelser viser at plastflaskene avgir et giftig stoff til vannet. Produsentene av flaskevann bør vurdere å skifte til en annen type plastflasker. Over hele Europa benyttes flasker der plasten (PET) inneholder metallet antimon. Stoffet er giftig, og vi har funnet det igjen i flaskevannet. Dette synes jeg er foruroligende, sier geokjemiker Clemens Reimann ved Norges Geologiske Undersøkelse (NGU).Bare i Europa er det registrert rundt 1800 produsenter av flaskevann. 

Unødvendig mye antimon
Forskeren ved NGU og kolleger har samlet inn nærmere 1500 ulike merker fra kjente kilder.
Selv om mye analysearbeid gjenstår, mener Reimann det allerede nå kan slås fast at plastflaskene som benyttes av de fleste produsentene avgir antimon til vannet.
- Jeg kan ikke uttale meg om de helsemessige effektene av dette, men for meg er det er foruroligende at en så viktig forbruksvare som flaskevann inneholder unødvendig mye antimon. De som produserer flaskene bør slutte å bruke dette giftige metallet i produksjonen. Titan er for eksempel en god erstatter som er i bruk i Japan, og har ikke virkninger på helsen.


Kilde: Adresseavisen sept. 2008