Vi får i oss giftstoffer hver dag

Kjendiskvinnene Julie Brodtkorb, Agnes Kittelsen , Siri Kalvig og Liv Grete Skjelbreid Poirée ble i regi av Miljømerking og magasinet Cygnus, testet for fire grupper stoffer miljøgifter, og for 14 forbindelser innenfor hver enkelt gruppe. Resultatet viste at alle hadde miljøgifter i blodet.

Listen nedenfor sammenfatter noen av forskningsresultater som er utført på giftstoffer matvarer og materialer vi omgir oss med.

Les hele artikkelen i Dagbladet 23.11.2012 på http://www.dagbladet.no/2012/11/23/tema/helse/miljogifter/24514547/

Verstingstoffer i forbrukerprodukter
Tas opp og lagres i planter og dyr i varierende grad. Kan være svært giftige — også for mennesker, og kan også forårsake kreft.
Kan finnes i:
CCA-impregnert (trykkimpregnert) trevirke
Elektriske produkter
Messing
Glassvarer (vindusglass, krystallglass og blyglass)
Plast (PVC-produkter)
Fugemasse
Mineralgjødsel
Bunnstoff
Tobakk
Bilbatterier

Bisfenol A (BPA)
Er skadelig for øynene, irriterende for luftveiene, allergiframkallende ved hudkontakt, og kan skade evnen til å få barn.
Kan finnes i:
Tåteflasker og smokker, ikke sugedelen. Elektriske og elektroniske apparater Medisinsk utstyr
Transportmidler
CD-plater
Gulvbelegg, leker og reiseartikler med PVC. Maling, lim, lakk og fugefrie gulv. Hermetikkbokser med epoksylakk Selvkopierende papir, for eksempel kassalapper.

Bly
Tas opp i dyr og mennesker som over tid kan få høye konsentrasjoner i kroppen. Hjerneutviklingen hos fostre og små barn er spesielt utsatt for skader forårsaket av bly. Stoffet kan også skade evnen til å få barn.
Kan finnes i:
Bilbatterier (akkumulatorer)
Fiskeredskap
Ammunisjon
Maling
Plast
Loddetinn
Rød og gul keramikk
Veker i stearinlys
Gardinlodd/-metallbånd
Smykker
Krystallglass
Bygningsbeslag, for eksempel rundt vinduer og i vindskier

Ftalat (DEHP)
Er giftig og kan skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret.
Kan finnes i:
Plast, primært PVC (for eksempel byggematerialer, gulv- og takbelegg, ledninger, klær og bager)
Gummi (for eksempel sko)
Maling
Lim

Kadmium
Akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr. De fleste kadmiumforbindelsene er kreftframkallende. Kadmium kan hope seg opp og lagres i fisk og dyr. Små mengder kan skade levra, lungene, nyrene og skjelettet. Kan også skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret.
Kan finnes i:
Batterier (primært oppladbare NiCd-batterier)
Smykker/bijouteri
Plastprodukter som leker og emballasje Keramiske produkter
Kunstnerfarger
Maling med høyt sinkinnhold
Kobberholdig bunnstoff
Kunstgjødsel
Farget glass

Klorparafiner
Er funnet flere steder i næringskjeden, blant annet i fisk, fugl og morsmelk. Stoffene kan overføres til barn via morsmelk og kan føre til nedsatt vekst, forsinket utvikling og effekter på hukommelse og læring. Kortkjedete klorparafiner er muligens kreftframkallende. Kan finnes i:
Isolasjonsmaterialer
Plast (primært PVC)
Fugeskum, tette- og fugemasser
Vinduer og ytterdører
Tapet
Maling
Tekstiler
Bildekk

Krom
De farligste kromforbindelsene er kreft- og allergiframkallende og meget giftige for livet i vann. Enkelte forbindelser kan også skade arvestoffene og dessuten skade evnen til å få barn.
Kan finnes i:
Skinn og lær
Ull
Maling
Tetningsmidler, for eksempel fugemasse Veksthemmende midler, for eksempel treimpregneringsmidler
Sement
Farget glassemballasje
Emaljer og liknende

Kvikksølv
Kan finnes i:
Lysstoffrør
Sparepærer
Knappcellebatterier
Emballasje
Termometre

Muskxylen
Kan finnes i:
Kosmetikk og personlige pleieprodukter
Bil- og båtpleieprodukter
Vaske- og rengjøringsmidler
Stearinlys

Triklosan
Kan finnes i:
Tannkrem
Deodoranter
Kosmetikk
Tekstiler (blant annet i treningsklær)
Sko og såler

Disse stoffene er hentet fra miljøvernmyndighetenes liste med prioriterte stoffer der utslippene skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020. 


Kilde: www.erdetfarlig.no