Menneskehetens siste århundre

Enkelte matematikere bruker mye tid på beregne sannsynligheten for at vi nærmer oss jordens undergang. Alternativene har etter hvert blitt mange, og det er ikke lenger klimaet som er den største faren. Nå mener de at menneskeheten selv, helt fint klarer å gjøre oss utrydningstruet, og det i løpet av det neste hundre år. 

Les mer i artikkelen under lenken nedenfor.

Kilde Nettavisen 07.05.2013:
http://www.side3.no/article3621287.ece?page=2