DDT kan knyttes til Alzheimer

En ny amerikansk studie viser at pasienter med Alzheimers sykdom hadde mye høyere nivåer av rester etter DDT i kroppen enn det friske mennesker hadde. 


Nesten fire ganger så høye nivåer 

Når DDT brytes ned blir den kjemiske forbindelsen DDE værende igjen. I studien hadde 74 av de 86 alzheimerpasientene som deltok, nesten 3,8 ganger så mye DDE i blodet som de 79 deltagerne i kontrollgruppen som ikke hadde Alzheimer. Alzheimerpasientenes gjennomsnittalder var 74 år. Hos pasientene som hadde en spesiell genvariant som knyttes til økt risiko for å utvikle Alzheimers sykdom (ApoE4), og samtidig hadde høye nivåer av DDE, så forskerne større kognitiv svekkelse enn hos pasientene uten dette risikogenet. 

Dette viser at selv om vi slutter å bruke giftstoffer blir de likevel farlige senere fordi de samles opp i næringskjedene. De gir skader på dyr, her mennesket, som står øverst i næringskjeden. Hva da med alle stoffer som benyttes i matvareindustrien som aldri testes før de går ut til forbrukerne? Næringstilsynet i Finland uttalte i et program om matvareindustrien der at om alle nye produkter som kom på markedet skulle vært testet først, ville det ikke vært testdyr nok. Det er  altså ikke noe "føre var" prinsipp som gjelder i Finland, og det er det nok ikke her i Norge heller. Norske matvarer er nok ikke så ufarlige som vi naive nordboere tror.

Kilde: ABC-nyheter, 28.01.2014. Les hele artikkelen her:
http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2014/01/28/insektmiddelet-ddt-knyttes-til-alzheimers-sykdom