Økt behov for alle ressurser i verden

Mens råvareprisene falt kraftig i løpet av forrige århundre, har prisene steget til de høyeste noensinne det siste tiåret.

Konsulentselskapet McKinsey tror behovet for alle ressurser i verden vil øke dramatisk i årene fremover, skriver Dagens Næringsliv. En enorm økning i etterspørselen etter mat, vann, og energi må sees i sammenheng med klimautfordringene, mener McKinsey i en 300 siders ressursrapport som ble lagt frem i London torsdag. Og for å øke etterspørselen må både produktiviteten og tilbudet økes voldsomt.Alle drar i ulike retninger. Mange snakker om klima, noen snakker om matsikkerhet, andre om energisikkerhet. Vi ønsket å se helheten og sammenhengen, sier Jeremy Oppenheim, direktør i konsulentselskapet McKinsey, til Dagens Næringsliv. 

Oppførselen til hver og en av oss

Her er McKinseys 15 tiltak for økt ressursutnyttelse:

1. Energieffektive bygg
2. Øke avlingen på storskala gårder
3. Reduser matavfall
4. Reduser kommunale vannlekkasjer
5. Urban fortetting gir store transportgevinster
6. Høyere energieffektivitet i jern- og stålindustrien
7. Øke avlingene på mindre gårder
8. Øke drivstoff-effektiviteten i trafikken
9. Øke andelen el- og hybridbiler
10. Reduser forvitring av jord
11. Øke sluttbrukers stål-effektivitet
12. Øke gjenvinnning av olje og kull
13. Forbedre vanning-teknikker
14. Overføre veitransport til jernbane og skip
15. Øke effektiviteten ved kraftverk

Kilde: Dagens Næringsliv/McKinsey analysis 25.11.2011
http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2277089.ece