Sammenheng mellom jodmangel og IQ

Forskere har funnet ut at IQ hos nordeuropeiske soldater på førstegangstjeneste har gått ned siden 1990-tallet. Nedgangen er påvist i svært mange europeiske land. Samtidig har man funnet at antall barn i California med autisme har økt med 600 % til 1 av 68. Det er betydelig. California den staten i USA som bruker mest pesticider i grønnsakdyrkingen og man har satt endringen i sammenheng med mødre som blir utsatt for pesticider, organofosfater, bromerte flammehemmere og PCB før og under graviditeten. Barn født av mødre utsatt for disse stoffene har konsentrasjonsvansker, lavere IQ, høyre risiko for å få autisme, større risiko for å utvikle astma, flere helseproblemer og uvanlige reflekser i ung alder.

Endringene har man satt i sammenheng med dårlig eller feil utvikling av fosterets hjerne under svangerskapet.

Klor, brom og fluor har kjemiske likhetstrekk med jod som skjoldbruskkjertelen trenger for å gi barnet en sunn utvikling av hjernen. Man mener at når kroppen ikke får tilstrekkelig med jod, vil skjoldbruskkjertelen i større grad absorbere og bruke stoffer fra pesticider og bromerte flammehemmere i stedet. Forvekslingen medfører at skjoldbruskkjertelen ikke klarer å produsere hormoner som må til for at hjerneutviklingen hos fosteret skjer normalt.

Man ser forskjell på hjernen hos barn fra mødre som er utsatt for pesticider og hjernen hos barn som ikke er født av mødre som ikke har vært utsatt for disse stoffene. Barn som er født av mødre som er utsatt for disse stoffene under graviditeten har strukturelle endringer i hjernen som gir astma, lærevansker og konsentrasjonsevne og lavere IQ enn andre barn.

Bisfenol A, troklosan, aspartam, ftalat, perklorat, toluene, pesticid m.fl ble testet i en kjemisk cocktail på rumpetroll. Blandingen viste at 65 % av stoffene påvirker skjoldbruskkjertelen. Hvis denne blandingen påvirker rumpetroll vil den også påvirke oss siden hormonene hos rumpetroll er identisk med de hos mennesker. Det betyr i praksis at stoffene som påvirker rumpetroll også vil påvirke oss. Undersøkelsen ble gjort på bare en brøkdel av kjemikaliene som benyttes i ulike produkter vi omgir oss med.

Ekspertene har ett enkelt råd for å hindre at skjodbruskkjertelen produserer feil hormon og at hjernen hos fosteret ikke skades. Det er å gi gravide eller kvinner som skal bli gravide jodtilskudd slik at stoffene ikke forveksles i skjoldbruskkjertelen. Ved å gi jod-tilskudd vil skjoldbruskkjertelen kunne produsere de riktige hormonene slik at hjernen hos fosteret utvikles normalt.

Disse stoffene finnes i alt omkring oss. Tannkrem, sminke, plastemballasje, syntetiske klær, sengetøy og er til og med tilsatt maten vi spiser. Stoffene finnes i alt omkring oss, og vi bør være bevisste hva vi tar inn i hjemmet vårt og hva vi spiser. Ikke bare gravide blir påvirket av stoffene. Det blir alle andre også uten at vi vet den direkte konsekvensen.