Hjelp dyrelivet lokalt

Artsmangfoldet er i nedgang over hele verden. Insekter er i nedgang, trolig på grunn av økt bruk av sprøytemidler i landbruket og at det meste av landbruksarealet fulldyrkes og plantes til med monokulturer.  Den største utfordringen med færre insekter er at det ikke er bier nok til å befrukte frukt- og grønnsakavlingene. For få insekter, gir for små frukt- og grønnsakavlinger som vi alle er avhengige av. Insektene er dessuten grunnlaget for en mengde arter i neste ledd av næringskjeden.

Småfuglene har vært på tilbakegang i mange år. Årsakene kan være mange, men nedgang i insektfaunaen og økt bruk av sprøytemidler i landbruket er trolig hovedårsaker. Samtidig er befolkningsveksten i verden en reell trussel for mange større dyrearter.

Hvis vi ikke klarer å snu trenden vil vi over tid ikke klare å produsere nok mat til verdens befolkning. Vi har lett for å tro at denne problemstillingen ikke gjelder oss, men tilbakegangen av arter gjelder i alle verdens land. Vi har derfor alle et ansvar for å gjøre noe lokalt. Alle kan bidra. Litt er bedre enn ingenting.

Insektene er avhengige av en variert planteflora. Har du en hageflekk bør du ha blomsterbed, eller i hvert fall la plenen gro slik at det vokser flere blomsterplanter. Tenk på fordelen med å slippe å klippe plen! Hvis du slår plenen maksimalt 2-3 ganger hver sommer vil det etter hvert bli en blomstereng som insektene vil storkose seg i. Slutt å gjødsle med kunstgjødsel! Kunstgjødsel stimulerer til gressvekst. Endringen kommer når du ser flere humler. Bor du i leilighet kan du ha balkongkasse eller du kan alliere deg med noen som trenger hjelp i hagen. Hjelp noen som har hage til å holde vedlike en klassisk blomsterhage. Det er sikkert eldre mennesker der du bor som trenger hjelp til hagen :-)

For å hjelpe insektene ytterligere kan du lage insekthotell eller lage en humlekasse, men da bør du også ha en blomstereng eller blomsterhage i nærheten slik at de lett finner mat. Oppskrift og veiledning finner du her http://humleskolen.no/lag-din-egen-humlekasse/

Hjelper du insektfaunaen hjelper du også småfuglene. Har du mulighet bør du hjelpe fuglene med mat om vinteren. Heng ut fett og meiseboller. Havre og solsikkefrø spises av de aller fleste småfuglene. Jordnøtter er supermat. Noen småfugler liker dessuten frukt eller bær. For de aller minste vil det være fint å ha tilgang til frøblanding for småfugler. Gamle brødskalker, halve kokosnøtter, kokosmasse og havregryn kan også hjelpe. Mer om hva fuglene vil ha å spise her https://naturvernforbundet.no/naturvern/hjelp-fuglene-gjennom-vinteren-article26327-149.html

Vil du ha flere fugler hele året, kan du sette ut fuglekasser. Lag kasser med ulik hullstørrelse slik at du får besøk fra ulike arter. Husk at kassene må tømmes regelmessig. Du finner veiledning og tegninger til ulike fuglekasser på diverse nettsider. Naturvernforbundet har en fin side her: https://naturvernforbundet.no/naturvern/slik-lager-du-fuglekasse-article36511-149.html

Haren er et byttedyr for mange rovdyr og er nær truet også på våre breddegrader. På vinteren er kosten hovedsakelig bark og kvist. I snøfrie områder vil den dessuten spise tørt gress og stauder. I snørike vintre kan du hjelpe haren med å legge ned ungtre av osp og selje. Har du en foringsplass for rådyr, kan du også legge ut høy i en mater tilpasset haren. Litt mer om harens liv her http://dyrearter.weebly.com/haren1.html.

De store hjortedyrene som elg og hjort greier seg stort sett bra om vinteren. Rådyr kan imidlertid få problemer med å bevege seg mellom beiteplassene når det er mye snø. Mye snø medfører at dyrene må bruke mer energi på å bevege seg. Blir vinteren lang og snørik vil mange dyr kunne bli avmagret, og i verste fall dø. Andre vil overleve vinteren men vil kure utover våren og bruke tid på å ta seg inn igjen. Snørike vintre vil gi konsekvenser for gravide hunndyr og kalver som fødes om våren. Hvis moren er avmagret har kalven mindre sjanser til å overleve våren. De vil være mer utsatt for sykdom og vil være lettere bytte for rovdyr. Du kan hjelpe rådyrene med å mate i snørike vintre. Stikk innom din lokale kolonialhandel og samle inn grønnsaker som likevel skal kastes. De fleste butikkene gir deg anledning til å hente varer som skal kastes en gang i uka. Gulrot, epler og kål er favoritter, men andre grønnsaker går også fint. Potetskrell og andre rester fra kjøkkenet går også helt fint. Generelt er det ikke så lurt å fore med vannrike grønnsaker. Disse blir steinharde i kuldegrader!

Se også artikkel fra ABC-nyheter fra 2017 her:
https://www.abcnyheter.no/nyheter/dyr/2017/07/11/195316688/studie-en-menneskeskapt-masseutryddelse-av-arter-er-i-gang

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Gi meg gjerne tilbakemelding på artiklene mine, men jeg kan ikke garantere at du får svar.