Arktis kan bli isfri ved slutten av dette århundret

Ny forskning tyder på at de tidligere estimatene på isens smeltehastigheten i arktis har vært for moderate. Den observerte issmeltingen har vært vært betydelig større sammenlignet med estimatene i tidligere klimamodeller. Den faktiske issmeltingen har vært fire ganger raskere enn beregningene. 

Kilde: Sify News, 12.10.2011
Les hele artikkelen her.