US og EU er skyld i hungerskatastrofen på Afrikas horn

En ny rapport "The Global Hunger Index" advarer Amerikanske myndigheter, og ber de tone ned støtten til biodrivstoff-produsenter som bruker mais og andre matvarer som råvarer. I rapporten kommer det frem at støtten til biodrivstoff-produsentene har vært en svært viktig årsak til blant andre krisen som har rammet Afrikas horn det siste året.

Den store økningen i matvareprisene har ført til hungersnød flere steder. Matvarekrisen startet tidlig på nitti-tallet, og vil i alle fall fortsette det neste tiåret. Rapporten mener at hungersnød og underernæring i utviklingsland vil bli redusert hvis man øker innsatsen mot den pågående klimaendringen og øker innsatsen for å endre amerikansk og europeisk politikk som går inn for å bruke matvarer som råvare for biodrivstoff.
Amerikanske og europeiske politikere og næringsdrivende har som eneste målsetning å øke den økonomiske veksten for enhver pris, og kynismen er en av de sterkeste drivkreftene. De bryr seg ikke om konsekvensene og det er det vi ser resultetet av over hele verden nå. Forbruksvekst og bruk av penger man egentlig ikke har hatt råd til å bruke (les lånte penger), har eskalert de siste tiårene, noe som også har forverret matvarekrisen i fattige land. Samtidig har den økonomiske krisen rammet alle nasjoner som har levd på kreditt.

Hvis vi hadde vist mer måtehold i den rike delen av verden ville det heller ikke eksistert matvaremangel, hungersnød og fattigdom i den såkalte tredje verden. Den økonomiske krisen er selvforskyldt og et resultat av overforbruk og grådighet intet mindre.

Kilde: The Guardian, 11.10.2011
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/oct/11/us-biofuels-world-hunger-thinktank